Favorilerim

Analiz Rapoları

Analiz Raporları

 

Ürünlerimiz genel kullanıma uygun tüketici mamulleridir . Avrupa Birliği'nin EN-71/3 talimatları dahilinde, sağlığa zararlı hiçbir kimyasal ve toksik madde içermemektedir.

Ürünlerin genel işlevsel ve yapısal özellikleri:

İçerik Bilgisi: Zararlı içerik barındırmaz.

İlk Yardım Bilgisi: Cilt ve göz ile temasında tahriş yapmaz.

Toksik Madde Bilgisi: Ürünler EN 71 düzenlemelerine uyumludur. Ürünün bileşiminde ağır metal içeriği ya yoktur ya da kabul edilebilir limitlerin altındadır.

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder ve ilgili mevzuata uygun ürünler güvenli olarak kabul edilir.

Güvenli ürün aşağıdaki temel özellikleri taşımak durumundadır:

  • Bileşimi, ambalajı, montaj ve bakım talimatları dahil olmak üzere tüm ürün özellikleri
  • Diğer ürünlerle birlikte kullanıldığında onlar üzerindeki etkilerinin tahmin edilebilir olması
  • Pazara sunulması, etiketlenmesi, kullanım ve bertaraf bilgilerinin üretici tarafından temin edilebilmesi
  • Riske maruz kalabilecek tüketici gruplarının ve muhtemel risklerin belirlenmiş olması.

Avrupa Birliği, ürün güvenliğini sağlamaya yönelik bir dizi direktif ve norm oluşturmuştur. Bunlar ; güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici haklarıyla ilgili temel koşulları barındırmaktadır.

Ürünlerin AB standartlarına uyma şartı olmamakla birlikte Avrupa Birliği,

  • İnsanların ve hayvanların sağlık ve güvenliğini,
  • Tüketici ve Çevrenin korunmasını

TEMEL ŞART olarak, yasal zorunluluk haline getirmiştir.

Avrupa Birliği, ürün güvenliği politikası'nın uygulanmasında, çeşitli ürünler için Yeni Yaklaşım Direktifleri adı verilen direktifler oluşturmuştur.

Direktifler, "Ürünlerin CE İşareti" taşımasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni Yaklaşım Direktifleri dışında kalan alanlarda, CE İşareti kullanılması söz konusu değildir.

İşaretleme: Bir ürün veya ürün grubunun, ulusal ve uluslar arası standartlara ve/veya ilgili mevzuata; sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması çerçevesinde uygun olduğunu göstermek için belirli bir işaretin kullanılmasıdır.

  • CE işareti, bir ürünün, Avrupa Birliği Direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik çevrenin ve tüketicinin korunması şartlarına uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.
  • CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz; yalnızca ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE işareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaşıma girebilmekte; böylece işaret, bir tür "ürün pasaportu" işlevi görmektedir.

Üreticiler, ürünlerinin herhangi bir direktif kapsamına girip girmediğini, giriyorsa hangi risk grubu içinde yer alması gerektiğini bilmek zorundadırlar. Üreticiler, CE uygunluk çalışmalarını yaptıktan sonra, bir beyan hazırlayarak ürünün zorunlu güvenlik şartlarına uyup uymadığını belirtir ve CE işaretini kullanırlar.

Oyuncak sınıfına giren ürünlerimiz için geçerli Avrupa Standartları şunlardır:

  • EN 71-3 Ağır Metallerin göçü,

(Ürün bileşiminde toksik ağır metallerin -kurşun, baryum, civa, arsenik , selenyum , antimon, kadmiyum ve krom- olmaması)

Artikel sektör liderliğine yakışır bir şekilde, ürün güvenliği için ulusal ve uluslararası tüm standartları titizlikle uygulayan bir firmadır. Ürün güvenliğinin en önemli unsurlarından birisi olan çevre sorumluluğunu ve güvenliğini tüm faaliyetlerinde hayat geçirmiş Türkiye'nin sayılı firmalarınındandır . ( Tüm yasal çalışma izinleri, Emisyon İzni, Atıksu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı, Çevko üyeliği, atık önleme çalışmaları, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanımı; oluşan atıkların mevzuata uygun şekilde lisanslı firmalar vasıtası ile bertarafının sağlanması vb.).

Son olarak, Avrupada kullanımı yasaklanmış olan fitalatları tüm ürünlerinden süratle çıkartmış bulunmaktadır. Başlıca, PVC ürünlere yumuşaklık ve esneklik vermek üzere kullanılan fitalatlar, yutulduğunda, uzun vadede toksik etki yaratmaktadır.

Oyuncak Güvenliği Direktifi kapsamında olan tüm ürünlerimiz, yukarıda sıraladığımız önlemlere ilave olarak, uluslararası akreditasyona ve üne sahip SGS Laboratuvarları tarafından CE sertifikası ile sertifikalandırılmış bulunmaktadır.

Yeni oluşturulan strateji ve yatırım planlarının ana eksenini verimlilik, güvenlik ve çevrenin korunması oluşturmaktadır.

 

OYUNCAK GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYGUN OLARAK SGS TARAFINDAN

BELGELENDİRİLMESİ YAPILMIŞ

ÜRÜN GRUPLARI VE MARKALARIMIZ

ÜRÜN GRUBU

Barbie

Disney

Nickeledeon

Twinseven

Coart

Sticker

Glow in dark

 
 

 

Analiz Raporu  
   
   

© 2021 Artikel İç ve Dış Tic. Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.